TABULA PEUTINGERIANA, section 8: Pontus, Bithynia, Asia, Galatia, Lycia, Egypt

Euratlas
Cartographies
Overall view of the Peutinger Map
Section 8
Whole Section
The Euratlas Shop

Euratlas-Info

French

Next section
Previous section


Modern map
Modern map
Gaul Liguria Transpadana Picenum Campania Epirus Thrace Egypt Palestine Mesopotamia India

Egypt Enlarge Enlarge Enlarge

Section 8: parts of Ukraine, Russia, Turkey, Crete and Egypt.